ADViezen

SBTNO is ingesteld om als onafhankelijke organisatie die de aandeelhouder, de openbare rechtspersoon Curacao dan wel de vertegenwoordiger van de aandeelhouder de Minister dan wel de Ministers of de Regering als orgaan van een overheidsstichting gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien op de haar bevoegde terreinen.

Op grond van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader, binnen 4 weken na ontvangst van de melding, te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft in overeenstemming is met de Code Corporate Governance.   In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen. 

Op grond van artikel 9 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader, binnen 4 weken, te adviseren over de vraag of een voornemen tot benoeming dan wel ontslag van bestuurders aan de statuten van de vennootschap en aan de toepasselijke regels voldoet, waaronder de procedureregels en profielschets als bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening en de bepalingen uit de Code Corporate Governance Curacao (Code Corporate Governance). In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen. 

Conform artikel 4 vierde lid van de Landsverordening corporate governance wordt binnen twee weken na het uitbrengen van een door de adviseur corporate governance gegeven advies, dat advies door de adviseur geplaatst op een eigen website.

Adviezen

Met behulp van de zoekfunctie kunt u eenvoudig zoeken op basis van verschillende  jaartallen en de titel.

Document Titel Datum Link
overzicht vacante functies bij Stichtingen en NV 2606202426 juni 2024
SBTNO Naleving corporate Governance vervulling vacatures 2606202426 juni 2024
SBTNO advies voordracht lid RvC C-Post 2024_016912 2606202426 juni 2024
SBTNO advies werving en selectie directeur CINEX 2024_013354 1206202426 juni 2024
SBTNO Advies voordracht herbenoeming rvc-lid Reda Sosial 2024_022080 1906202419 juni 2024
SBTNO Advies voordracht rvc-lid Reda Sosial 2024_017613 040620244 juni 2024
SBTNO advies benoeming lid RvC FDDK 2024_017097 2905202429 mei 2024
SBTNO Advies benoeming bestuursleden DC-beheer 2024_012270 070520247 mei 2024
Afwijkende motivering Minister SBTNO advies voordracht bestuursleden Schouwburg 2024_010982 240420246 mei 2024
SBTNO Advies voordracht rvc-lid CAH 2024_ 013182 030520243 mei 2024
SBTNO advies voordracht leden RvC SSC 2024_010977-011334 3004202430 april 2024
SBTNO advies voorgenomen benoeming lid RvC Curoil 2024_011357 2504202425 april 2024
SBTNO advies voordracht bestuursleden Schouwburg 2024_010982 2404202424 april 2024
SBTNO advies herbenoeming rvt-lid UoC 2024_008889 1604202416 april 2024
SBTNO Advies aftreedrooster rvc Curoil 2024_009560 1204202412 april 2024
SBTNO Advies dividendvoorstel Curinde 2022 2023_041798 1104202411 april 2024
SBTNO advies voordracht rvc-lid ABC 2024_002848 080420248 april 2024
SBTNO advies voordracht lid RvC FKP 2024_008775 2803202428 maart 2024
Afwijkende motivering Minister VVRP inzake ontslag bestuurslid (CFO) FKP 2024 001674 2703202427 maart 2024
SBTNO Advies voordracht commissaris HNO Holding 2024_008777 2603202426 maart 2024
SBTNO advies ontslag bestuurder CFO FKP 2024 001674 2203202422 maart 2024
SBTNO voorlopig advies en verzoek nadere informatie ontslag bestuurder FKP 2024 001674 1302202422 maart 2024
SBTNO advies voorgenomen benoeming rvc-lid Core 2024_002365 2102202421 maart 2024
SBTNO advies benoeming rvt-leden BTP 2024_005861-005523 040320244 maart 2024
SBTNO Advies benoeming lid KSE 2024 BC 002 2802202429 februari 2024
Advies VANEPS benoeming lid raad van commissarissen SBTNO 2711202327 februari 2024
SBTNO advies TOR HAP terzake werving- en selectie directeur 2024_003836 2702202427 februari 2024
SBTNO advies voorgenomen benoeming lid RvC IUH _ Aqualectra 2024_003074 1902202419 februari 2024
SBTNO Advies dividendvoorstel Curoil 2019-2022 2023_034306 1302202413 februari 2024
SBTNO Advies dividendvoorstel Aqualectra 2022 2023_03078 050220245 februari 2024
SBTNO advies jaartoets _dividenduitkering_2022_DC-ANSP 2023_037074-037080-026658 010220241 februari 2024
SBTNO advies voorgenomen benoemig lid RvC IUH _ Aqualectra 2023 047159 1501202415 januari 2024
SBTNO advies jaarekening 20222 Woningbouw 2023_033890 1101202411 januari 2024
SBTNO Advies voornemen benoeming lid RvC Buskabaai 2023_041391 1101202411 januari 2024
Afwijkende motivering Min SOAW inzake benoeming Directeur SVB en reactie SBTNO 2023 042862 080120248 januari 2024
SBTNO Advies voornemen benoeming lid RvC Brasami 2023_043614 05012024-website5 januari 2024
SBTNO advies oprichting Stichting HAP PCC en benoeming lid RvC PCC 2023 044194 047036 04012024 correctie4 januari 2024
SBTNO advies herbenoeming commissarissen Monumentenfonds 2023 040282 28122023-website28 december 2023
SBTNO Advies aftreedrooster Curoil 2023_045473 20122023-website20 december 2023
SBTNO advies vervallen lidmaatschap bestuurslid FMS FPI 2023_044201 1912202319 december 2023
SBTNO advies voorgenomen benoeming lid bestuur Korpodeko 2023_043261 1812202318 december 2023
SBTNO advies voordracht commissaris Fundashon Marshe 2023_042080 1412202314 december 2023
Afwijkende Motivering voordracht voorzitter CAH 2023 040245 0612 1412202314 december 2023
SBTNO Advies dividendvoorstel Aqualectra2019-2021 2023_019157 1312202313 december 2023
SBTNO advies profielschets Fundashon Marshe 2023_021391 081220238 december 2023
SBTNO advies Belnoeming Bestuurder SVB 2023 042862 071220237 december 2023
SBTNO advies aangepaste profielschets IUH en statuten Aquatel 2022_42325 071220237 december 2023
SBTNO Nader advies voornemen benoeming bestuurder GCB 2023_035862 30112023-webiste30 november 2023
SBTNO Advies concept nieuwe statuten CITI 2023_026370 28112023-website28 november 2023
SBTNO Advies voornemen benoeming lid RvC ADC 2023_039491 28112023-website28 november 2023
SBTNO Advies voordracht rvc-lid CAH + voordracht voorzitter CAH 2023_041042-040245 27112023-website27 november 2023
Afwijkende motivering Advies voordracht lid RvT Landsloterij 30102023.0121 november 2023
Afwijkende motivering Advies voordracht lid RvT Landsloterij 30102023.0121 november 2023
Afwijkende motivering Advies voordracht commissaris CDT 09032023.0221 november 2023
SBTNO Advies voornemen benoeming leden RvC Brasami 2023_039579-039963 1611202316 november 2023
SBTNO Advies voornemen benoeming bestuurder GCB 2023_035862 2510202315 november 2023
SBTNO Advies voornemen benoeming leden RvC ADC 2023_039964-039965 1411202314 november 2023
SBTNO advies Belnoeming lid Cessantiafonds 2022 005121 201020238 november 2023
SBTNO Advies profielschets SOAB 2023_035300 1310202313 oktober 2023
SBTNO Advies profielschets Selikor 2023_035305 1310202313 oktober 2023
Reactie BC KSE op Advies 1110202301 SBTNO Advies benoemingen leden KSE 2023 BC 008 1110202311 oktober 2023
SBTNO Advies benoemingen leden KSE 2023 BC 008 1110202311 oktober 2023
Afwijkende motivering SBTNO advies voordracht commissaris Fundashon Marshe 2023_030315 180920235 oktober 2023
Afwijkende motivering SBTNO advies voordracht bestuursleden Schouwburg 2023_026936-026937-028115 280820235 oktober 2023
SBTNO advies voordracht lid RvC SSC 2023_32651 051020235 oktober 2023
SBTNO Advies voordracht rvc-lid CTDF 2023_033230 2709202327 september 2023
SBTNO advies BTP 2023 029650 2209202322 september 2023
SBTNO advies werving- en selectieprocedure directeur NTIC 2023_031840 2209202322 september 2023
SBTNO advies voordracht commissaris Fundashon Marshe 2023_030315 1809202318 september 2023
SBTNO Advies benoemingen leden KSE 2023 BC 005 1309202313 september 2023
SBTNO Advies benoeming leden RvC SEFBA 2023 025065 024299 1101202311 september 2023
SBTNO advies voordracht lid RvC CAH 2023_032173 1109202311 september 2023
SBTNO advies voorgenomen benoeming lid RvC Curoil 2023_030515 070920237 september 2023
SBTNO advies wervings- en selectieproceure statutair directeur CORE 2023_030747 050920235 september 2023
SBTNO advies wervings- en selectieproceure statutair directeur CINEX 2023_030068 040920234 september 2023
SBTNO advies voordracht bestuursleden Schouwburg 2023_026936-026937-028115 2808202328 augustus 2023
SBTNO Advies voorgenomen benoemig leden RvC ODIM 2023_014856 1008202310 augustus 2023
SBTNO Advies Dividendbeleid CPA 2022_003459 010820231 augustus 2023
SBTNO Advies benoemingen leden KSE 2023 BC 004 3107202331 juli 2023
SBTNO advies voorgenomen benoeming lid RvC IUH Aqualectra 2023 024734 1907202319 juli 2023
SBTNO advies voordracht voozitter RvC CINEX 2022 023174 1007202311 juli 2023
SBTNO advies voordracht voozitter RvC DCANSP 2023 025378 1107202310 juli 2023
SBTNO advies voorgenomen benoeming RvC lid CAH 2023_020642 06072023 website6 juli 2023
SBTNO advies voorgenomen benoeming RvC lid CAH 2023_020640 04072023 website4 juli 2023
SBTNO advies aanpasing profielschets Fundashon Marshe 2023_021391 03072023 website3 juli 2023
Motivering Minister SBTNO advies aanpasing profielschets Fundashon Marshe 2023_021391 030720233 juli 2023
SBTNO advies voorgenomen oprichting Aquatel 2022 42325 28062023 website28 juni 2023
Correctie advies voorgenomen benoeming lid RvC Curoil 2023_020431 2706202327 juni 2023
SBTNO advies voordracht herbenoeming bestuurslid FMS FPI 2023_018794 1306 202313 juni 2023
SBTNO advies profielschets directeur CORE 2022_016441 06062023.016 juni 2023
SBTNO advies voordracht lid RvC GCB 2023_019211 020620232 juni 2023
SBTNO advies voorgenomen benoemig leden RvC IUH _ Aqualectra 2023 019495 2905202329 mei 2023
SBTNO advies benoeming bestuurder (directeur) CDM Holding 2023_015881 2505202325 mei 2023
SBTNO Avies Statutenwijziging FPI 2022_038556 1304202313 april 2023
SBTNO advies herbenoeming lid RvT UoC 2023 014897 1204202312 april 2023
SBTNO Advies voordracht directeur BNK 2023_011428 3003202330 maart 2023
SBTNO advies voordracht commissaris CDT 2023_011196 2103202321 maart 2023
SBTNO Advies benoeming tijdelijke leden KSE 2103202321 maart 2023
SBTNO advies voorgenomen statutenwijziging IUH en oprichting Aquatel 2022 42325 090320239 maart 2023
SBTNO advies voordracht lid RvC CDM 2023_010422 030320233 maart 2023
SBTNO advies voorgenomen benoeming RvC lid CAH 2023_006028 1502202315 februari 2023
SBTNO advies benoeming lid RvT UoC 2023_000347 030220233 februari 2023
SBTNO advies benoeming lid RvC FDDK 2023_000348 010220231 februari 2023
SBTNO advies herbenoeming bestuurslid Fide SGE 2022_041101 1701202317 januari 2023
SBTNO advies voordracht leden RvC CINEX 2022_036753 023174 1711202217 november 2022
SBTNO advies voordracht lid RvC CPA 2022_031008 031120223 november 2022
SBTNO Advies voordracht rvc lid Reda Sosial 2022_034471 2710 202227 oktober 2022
SBTNO advies voorgenomen benoeming commissaris DCANSP 2022_032572 2110202221 oktober 2022
Afwijkende motivering SBTNO advies benoeming commissaris DCANSP 2022_032572 2110202221 oktober 2022
SBTNO advies voorgenomen ontslag commissaris GCB 2022 032953 1810202218 oktober 2022
SBTNO advies voorgenomen benoeming commissaris RdK 2022_032737 1810202218 oktober 2022
SBTNO Advies voordracht rvc lid FKA 2022_032068 1810 202218 oktober 2022
SBTNO Advies profielschets CDT 2022_032732 1810202218 oktober 2022
SBTNO advies statuten en profielschetsen SPA 2022_030990 1210202212 oktober 2022
SBTNO advies voordracht lid RvC FKA 2022_28643 041020224 oktober 2022
SBTNO advies voordracht lid RvC CDM 2022_030318 3009202230 september 2022
SBTNO advies jaartoets _dividenduitkering_2021_DC ANSP 2022_018420 026365 2709202227 september 2022
SBTNO advies voordracht lid RvC FKA 2022_018253 2209202222 september 2022
SBTNO advies herbenoeming lid RvC Reda Sosial 2022 032026 2109202221 september 2022
Afwijkende motivering Ministers benoeming Lid RvC RdK 06072022_02 2022 019923 2009202220 september 2022
SBTNO advies benoeming tijdelijke leden KSE1909202219 september 2022
SBTNO Advies voorgenomen benoeming lid RvC C Post 2022_030016 1609202216 september 2022
SBTNO advies voorgenomen benoeming rvc lid BNK 2022_029949 1309202213 september 2022
SBTNO Advies aftreedrooster DC ANSP 2022_028084 050920225 september 2022
SBTNO advies benoeming lid + vz RvC FDDK 2022_28007 3008202230 augustus 2022
Afwijkende Motivering Minister GMN Herbenoeming W. Kook Directeur Selikor2408202224 augustus 2022
SBTNO Advies voornemen benoeming voorzitter RvC HNO Holding 2022_026297 090820229 augustus 2022
SBTNO advies werving directeur BNK 2022_05056 050820225 augustus 2022
SBTNO advies werving directeur BNK 2022 05056 080320223 augustus 2022
SBTNO advies voornemen vaststellen profielschets ABC 2022 021987 010820221 augustus 2022
SBTNO advies voornemen benoeming lid raad van commissarissen CTDM 2022 023686 2207202222 juli 2022
SBTNO advies herbenoeming bestuurder Selikor 2022 019123 2107202221 juli 2022
SBTNO advies benoeming lid raad van commissarissen CDI 2022 021963 1807202218 juli 2022
SBTNO advies werving en selectieprocedure directeur CDM Holding 2022_018381 06070226 juli 2022
SBTNO advies voorgenomen benoeming commissaris RdK 2022 019923 060720226 juli 2022
SBTNO advies profielschets UoC 2022_020522 050720225 juli 2022
SBTNO Advies voornemen benoeming lid RvC Buskabaai 2022_020855 040720224 juli 2022
SBTNO advies voordracht lid RvC FKA 2022_018252 010720221 juli 2022
SBTNO Advies voornemen benoeming leden RvC Brasami 2022_018338 018339 2806202228 juni 2022
SBTNO advies werving en selectie directeur Marshe 2021_032461 2706202227 juni 2022
SBTNO advies profielschets Brasami 2022 020754 2706202227 juni 2022
SBTNO advies voornemen benoeming lid FTAC 2022_017459 2306202223 juni 2022
SBTNO Advies aftreedrooster DC ANSP 2022_018417 2306202223 juni 2022
SBTNO Advies voornemen benoeming leden RvC HNO Holding 2021_31553 2022_018473 1506202215 juni 2022
Advies Bijzondere Adviseur benoeming lid RvC SBTNO 3005202230 mei 2022
SBTNO advies profielschets directeur CORE 2022_016441 2305202223 mei 2022
SBTNO advies corporate naleving governane SMC 2022_006820 1905202219 mei 2022
Afwijkende Motivering Minster SBTNO advies werving en selectie interim bestuurder CDT 2021_037920 038896 038892 0812202 1105202211 mei 2022
SBTNO advies voorgenomen benoemig lid bestuur Korpodeko 2022_013997 1105202211 mei 2022
SBTNO advies voordracht leden RvC CPA 2021_032453 2022_012510 050520225 mei 2022
SBTNO advies voordracht lid RvC GCB 2022_011251 2904202229 april 2022
SBTNO advies herbenoeming bestuurder (directeur) CDM Holding 2022 009791 2504202225 april 2022
SBTNO Advies voordracht leden RvC FKP 2022_009958 010260 3003202230 maart 2022
SBTNO advies rooster van aftreden RvC ABC 2021 034429 3003202230 maart 2022
SBTNO Advies aanpassing profielschets ADC 2022 007882 1703202217 maart 2022
SBTNO advies Dividendbeleid DC ANSP 2021_026790 1503202215 maart 2022
SBTNO advies voorgenomen herbenoeming commissaris DCANSP 2021_044208 2402202224 februari 2022
SBTNO advies werving en selectie counterpart statutair directeur CTDF 2022_001356 1602022216 februari 2022
SBTNO advies voorgenomen benoemingen voorzitter en commissaris RdK 2022_004629 00462816 februari 2022
SBTNO advies Statuten en benoeming lid RvT SB ICT Rechtshandhaving 2021 035491 1102202211 februari 2022
SBTNO advies jaartoets 2020 dividenduitkering DC ANSP 2021_014638 020220222 februari 2022
SBTNO advies werving en selectieprocedure directeur Marshe 2021 032461 2201202222 januari 2022
SBTNO advies voordracht bestuurslid Fide SGE 2021_042754 2001202220 januari 2022
SBTNO advies benoeming rvc leden SMC 2021_035311 036736 2001202220 januari 2022
SBTNO advies voorgenomen benoeming rvc lid Woningbouw 2021_042261 2912202129 december 2021
Afwijkende Motivering SBTNO advies voorgenomen benoeming rvc lid Woningbouw 2021_042261 2912202129 december 2021
SBTNO advies voordracht technisch expert RvC CPA 2021_032450 2212202122 december 2021
SBTNO advies voordracht rvc lid ABC 2021_042070 2212202122 december 2021
SBTNO advies voordracht juridisch expert RvC CPA 2021_032453 2212202122 december 2021
SBTNO advies voordracht bestuursleden FMS FPI 2021_033787 040955 041834 041372 2112202121 december 2021
SBTNO advies voordracht bestuurslid Fide SGE 2021_040950 2012202120 december 2021
SBTNO advies voordracht commercieel expert RvC CPA 2021_032451 1612202116 december 2021
SBTNO Advies Werving en selectie bestuurder Selikor 2021 035249 1612202116 december 2021
SBTNO Advies voordracht commissarissen CTDF 2021 032433 1512202115 december 2021
SBTNO advies benoeming bestuursleden Kadaster 2021_040157 081220218 december 2021
SBTNO advies werving en selectie interim bestuurder CDT 2021_037920 038896 038892 081220218 december 2021
SBTNO advies benoeming bestuurslid Kadaster 2021_037916 2911202129 november 2021
SBTNO Advies voordracht lid RvC FKP 2021_035293 2311202123 november 2021
SBTNO advies voordracht leden RvC SSC 2021_32790 32557 1111202111 november 2021
SBTNO advies werving en selectie bestuurder SSC 2021 034400 1011202110 november 2021
SBTNO advies voordracht bestuursleden FMS FPI 2021_033787 033782 081120218 november 2021
SBTNO advies werving en selectie bestuurder FKP 2021 024672 2910202129 oktober 2021
SBTNO advies voorgenomen benoeming rvc leden BNK 2021_031073 030592 2610202126 oktober 2021
SBTNO advies voornemen herbenoeming lid FTAC 2021 022586 1410202114 oktober 2021
SBTNO advies voorgenomen benoeming commissaris RdK 2021 31863 011020211 oktober 2021
SBTNO advies voorgenomen benoeming commissaris RdK 2021 31576 011020211 oktober 2021
SBTNO advies voorgenomen benoeming commissaris RdK 2021 31575 011020211 oktober 2021
SBTNO advies voorgenomen benoeming commissaris RdK 2021 31573 011020211 oktober 2021
SBTNO advies voorgenomen benoeming commissaris RdK 2021 31575 3009202130 september 2021
SBTNO advies oprichting SIGE [FIDE+SGE] 2020_45699 2209202122 september 2021
SBTNO Advies voornemen benoeming leden RvC Buskabaai 2021 28055 1709202117 september 2021
SBTNO advies voordracht rvc leden ABC 2021_022905 022904 1009202110 september 2021
Afwijkende Motivering Minister VVRP ABC 2021 022904 1009202110 september 2021
SBTNO advies voorgenomen benoeming commissaris DCANSP 2021_022425 070920217 september 2021
SBTNO advies benoeming rvc lid GSH 2021_023386 1808202118 augustus 2021
Afwijkende Motivering Benoeming Interim Bestuurder Buskabaai 2021 020530 1108202111 augustus 2021
SBTNO Advies voornemen benoeming lid RvC ADC 2021_21972 1108202111 augustus 2021
SBTNO advies benoeming interim directeur Buskabaai 2021 20530 2807202128 juli 2021
SBTNO Advies voornemen benoeming leden RvC Buskabaai 2021 20531 20532 2607202126 juli 2021
SBTNO Advies voordracht lid RvC FKP 2021_027125 0710202110 juli 2021
SBTNO advies voorgenomen benoeming commissaris RdK 2021 32324 0610202110 juni 2021
SBTNO Advies voordracht commissarissen CTDF 2021_000015 000016 2505202125 mei 2021
Afwijkende Motivering benoeming 2de bestuurder GSH 2021 013327 2405202124 mei 2021
Afwijkende Motivering Benoeming voorzitter SBAB 2020 044802 2005202120 mei 2021
SBTNO advies rooster van aftreden Curoil 2021 010499 1905202119 mei 2021
SBTNO advies benoeming bestuurder GSH 2021 0011407 1905202119 mei 2021
SBTNO advies werving en selectie bestuurder CINEX 2021_010508 1805202118 mei 2021
SBTNO advies voordracht lid RvC GCB 2021_008790 1904202119 april 2021
SBTNO advies voorgenomen benoemig lid RvC GCB 2021_04700 070420217 april 2021
2021.04.06 Advies EKVD herbenoeming lid van de Raad van Commissarissen SBTNO6 april 2021
SBTNO advies aanpassing profielschets ADC 2021 01348 2303202123 maart 2021
SBTNO ontbreken afwijkende fusie SCL en FWNK 2020 007237 30943 2303202123 maart 2021
SBTNO advies Stichting waarborgfonds Curacao 2020 030944 1703202117 maart 2021
SBTNO advies Stichting Goede doelen FFLKB 2020 030946 1703202117 maart 2021
SBTNO advies aftreedrooster Kadaster 2021_006655 1703202117 maart 2021
SBTNO advies voorgenomen benoeming commissaris DCANSP 2021_003644 090320219 maart 2021
SBTNO Advies voorgenomen benoemig lid RvC FKA 2021_003641 090320219 maart 2021
Aanvulling SBTNO advies voorgenomen benoemig lid RvC IUH _ Aqualectra 2021_00 090320219 maart 2021
SBTNO advies (her)benoeming rvc leden + afwijken statuten SMC 2021_002976 003722 003725 080320218 maart 2021
SBTNO advies voorgenomen benoeming lid RvT PSI 2021_001346 2502202125 februari 2021
SBTNO advies oprichting GAC 2021 00124 2302202123 februari 2021
SBTNO advies voorgenomen benoeming rvc lid Woningbouw 2021_00097 1902202119 februari 2021
SBTNO advies Fusie statuten FWNK en Curacaose Loterij 2020 030943 1202202112 februari 2021
Gedeeltelijke afwijkende motivering Minister SBTNO advies Fusie statuten FWNK en Curacaose Loterij 2020 030943 1202202112 februari 2021
SBTNO advies voorgenomen benoemig leden RvC ODIM 2020_032844 100202110 februari 2021
SBTNO advies voordracht herbenoeming lid RvC CDM 2020_00014 090220219 februari 2021
SBTNO advies voorgenomen benoeming rvc lid CITI 2021_00033 050220215 februari 2021
SBTNO advies voorgenomen benoemig leden RvC IUH _ Aqualectra 2021_00 030220213 februari 2021
SBTNO advies voordracht rvc leden FKP 2021_003216 003220 020320213 februari 2021
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurder (directeur) RDK 2021 000308 020220212 februari 2021
SBTNO advies voordracht rvc lid FKP 2020_001753 2901202129 januari 2021
SBTNO advies voorgenomen benoeming leden RvC Curinde 2021_00025 + 00034 2801202128 januari 2021
SBTNO advies voordracht rvc lid FKP 2020_000984 2801202128 januari 2021
SBTNO advies herbenoeming lid RvC Stadsherstel 2020 040418 2601202126 januari 2021
SBTNO advies integratie FIDE SGE 2020_45699 2501202125 januari 2021
SBTNO advies naleving Corporate Goverenance Kadaster 2020 047732 1501202115 januari 2021
SBTNO advies voorgenomen benoeming lid RvC FKA 2020_047691 1201202112 januari 2021
SBTNO advies profielschets directeur Woningbouw 2020_045871 1201202112 januari 2021
SBTNO advies voordracht lid RvC GCB 2020_046166 060120216 januari 2021
SBTNO advies statutenwijziging FKA 2020 000498 24112202024 december 2020
SBTNO advies herbenoeming bestuurslid SBAB 2020 044802 022365 2212202022 december 2020
SBTNO advies voorgenomen benoeming leden RvC ODIM 2020_32844 1712202017 december 2020
SBTNO advies benoeming bestuurder SPV Giro 2020 046933 1712202017 december 2020
SBTNO advies benoeming bestuurders en leden RvC SPV Giro 2020 042151 1612202016 december 2020
SBTNO advies voorgenomen benoeming lid RvT PSI 2020_040884 091220209 december 2020
SBTNO advies benoeming lid RvC FDDK 2020_38213 031220203 december 2020
SBTNO advies rooster van aftreden Curoil 2020 039961 011220201 december 2020
SBTNO advies voorgenomen benoeming lid RvC Selikor 2020_039891 3011202030 november 2020
SBTNO advies Reglement RvC Woningbouw 2020 039453 2711202027 november 2020
SBTNO advies profielschets Buskabaai 2020_019762 2611202026 november 2020
SBTNO advies conceptstatuten profielen SPV Giro 2020 042151 2611202026 november 2020
SBTNO advies voordracht commissaris Fundashon Marshe 2020 039910 2011202020 november 2020
SBTNO advies voorgenomen benoeming leden RvC FKA 2020_038418_038418 1811202018 november 2020
SBTNO advies werving en selectie bestuurder Buskabaai 2020 037976 1811202018 november 2020
SBTNO advies voorgenomen benoeming leden RvC C Post 2020_037067_039688 1611202016 november 2020
SBTNO advies voorgenomen benoeming voorzitter RvC C Post 2020_029400 091120209 november 2020
SBTNO advies benoeming lid RvC FGBK 2020_035623 091120209 november 2020
SBTNO advies herbenoeming commissaris CTDF 2020_035927 041120204 november 2020
SBTNO advies voornemen benoeming lid RvC ADC 2020 036245 041120204 november 2020
SBTNO advies voorgenomen benoeming lid RvC C Post 2020_029400 2610202026 oktober 2020
SBTNO advies voornemen vaststellen profielschets ODIM 2020_30894 1510202015 oktober 2020
SBTNO advies herbenoeming commissaris CTDF 2020 022874 1210202012 oktober 2020
SBTNO advies benoeming lid RvC FDDK 2020_028848 081020208 oktober 2020
SBTNO advies voordracht lid RvC Selikor 2020_029349 051020205 oktober 2020
SBTNO naleving corporate Governance benoeming bestuurders 2020 021020202 oktober 2020
SBTNO advies voordracht voorzitter FMS FPI 2020 30953 309202030 september 2020
SBTNO advies werving en selectieprocedure counterpart directeur CTB 2020_027882 2909202029 september 2020
SBTNO advies werving en selectie bestuurder FKP 2020 029222 2309202023 september 2020
SBTNO advies voornemen vaststellen profielschets CTDF 2018_046361 2309202023 september 2020
SBTNO advies rooster van aftreden CPost 2020 020150 2209202022 september 2020
SBTNO advies rooster van aftreden RvC ABC 2020 031137 1809202018 september 2020
SBTNO advies jaartoets 2019 dividenduitkeringsvoorstel DC ANSP 2020_016882 1809202018 september 2020
SBTNO advies dividendbeleid CPost 2020_0227458 090920209 september 2020
SBTNO advies voorgenomen benoeming commissaris RdK 2020 028367 080920208 september 2020
SBTNO advies benoeming commissaris DCANSP 2020_025850 030920203 september 2020
SBTNO advies voornemen vaststellen profielschets Woningbouw 2020_020899 2808202028 augustus 2020
SBTNO advies voordracht lid RvC FWNK 2020_024645 2608202026 augustus 2020
SBTNO advies statutenwijziging KTK 2020 023632 2508202025 augustus 2020
SBTNO advies statutenwijziging BNK 2020_018455 1208202012 augustus 2020
SBTNO advies voorgenomen benoemig lid RvC IUH _ Aqualectra 2020_002828 1108202011 augustus 2020
SBTNO advies voornemen benoeming leden FTAC 2020 022760 060820206 augustus 2020
SBTNO advies voordracht benoemig lid RvC Curoil 2020_020906 060820206 augustus 2020
SBTNO advies aangepaste profielschets Fundashon Marshe 2019_026706 030820203 augustus 2020
SBTNO advies voornemen vaststellen profielschets Woningbouw 2020_020899 2707202027 juli 2020
SBTNO advies voornemen vaststellen profielschets FKP 2020_013122 2107202021 juli 2020
SBTNO naleving corporate Governance dividendbeleid 2020 1507202015 juli 2020
SBTNO advies voordracht lid RvC CDM 2020_020138 1407202014 juli 2020
SBTNO advies benoeming vz RvC Woningbouw 2020_017206 2406202024 juni 2020
SBTNO advies voornemen benoeming lid van de raad van commissarissen CTI CTM NV 2020 017686 1206202012 juni 2020
SBTNO advies voordracht benoeming rvc leden FKP 2020_015621&166299 1106202011 juni 2020
SBTNO naleving corporate Governance statuten en profielschets 2020 1106202011 juni 2020
SBTNO advies voordracht lid RvC CDM 2020_009593 090620209 juni 2020
SBTNO advies benoeming lid RvC Woningbouw 2020_013253 040620204 juni 2020
SBTNO advies voorgenomen benoeming leden bestuur BNK 2020 13041 013042 030620203 juni 2020
SBTNO advies benoeming lid RvC CTDF 2020_012827 020620202 juni 2020
Afwijkende motivering verkrijging aandelen CTI & CTM en benoeming interim Bestuurder 2905202029 mei 2020
SBTNO advies voornemen benoeming leden van de raad van commissarissen CTI CTM NV 20200 013185 013184 2805202028 mei 2020
SBTNO advies voornemen vaststellen profielschets FKP 2020_013122 2505202025 mei 2020
SBTNO advies voorgenomen benoeming lid RvC C Post 2020_012714 1505202015 mei 2020
SBTNO advies profielschets Interim Bestuurder CTI CTM NV 2020 013443 1505202015 mei 2020
SBTNO advies voornemen benoeming commissarissen SMC 2020 012445 1205202012 mei 2020
SBTNO advies voordracht rvc lid FKP 2020_012720 1205202012 mei 2020
SBTNO advies voordracht rvc lid ABC 2020_012711 1205202012 mei 2020
SBTNO advies dividendbeleid aqualectra 2020 008021 2104202021 april 2020
SBTNO advies profielschets Aftreedrooster ADC 2020 10704 2004202020 april 2020
SBTNO advies voorgenomen herbenoeming lid bestuur BNK 2019 53848 1604202016 april 2020
SBTNO advies voorgenomen vervreemding aandelen PSB 2020 012292 080420208 april 2020
SBTNO advies voordracht lid RvC CDM 2020 007170 080420208 april 2020
SBTNO advies voordracht bestuurslid FMS FPI 2020 007464 030420203 april 2020
SBTNO advies benoeming lid RvT UoC 2020 009927 3103202031 maart 2020
SBTNO advies voordracht lid RvC CDM 2020 009593 3003202030 maart 2020
SBTNO advies conceptstatuten profielen en benoeming bestuurder CTI CTM NV 2020008004 2503202025 maart 2020
SBTNO advies benoeming commissaris DCANSP 2020 008381 2503202025 maart 2020
SBTNO advies profielschets IUH 2020 008014 2403202024 maart 2020
SBTNO advies conceptstatuten ADC 2020 008522 23032020​23 maart 2020
SBTNO advies voorgenomen benoeming lid RvC SPWM 2020 006865 006866 1803202018 maart 2020
SBTNO advies aanpassing vergoeding RvC IUH 2020 005187 1703202017 maart 2020
SBTNO advies voordracht leden RvC Selikor 2020 006842 1303202013 maart 2020
SBTNO advies aanpassing vergoeding Pres com IUH 2020 005195 1103202011 maart 2020
SBTNO advies Dividendbeleid CAH 2019 2020 2019 050454 050320205 maart 2020
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurder (directeur) BNK 2019 53846 2702202027 februari 2020
SBTNO advies voorgenomen benoeming bestuusrlid CISP 2020 003153 2702202027 februari 2020
SBTNO advies voornemen vaststellen profielschets PSB 2020 0002359 2702202027 februari 2020
SBTNO advies voorgenomen herbenoemig lid bestuur Korpodeko 2019 009817 10032020 2502202025 februari 2020
SBTNO advies voornemen benoeming lid raad van commissarissen PSB 2020 001239 1402202014 februari 2020
SBTNO advies voornemen benoeming lid raad van commissarissen Core 2019 039854 1202202012 februari 2020
SBTNO advies voornemen benoeming voorzitter RvC SMC 2020 000875 1102202011 februari 2020
SBTNO advies conceptstatuten en profielen FKA 2020 000498 040220204 februari 2020
SBTNO advies voornemen benoeming lid raad van commissarissen SSC 2019 53002 2001202020 januari 2020
SBTNO advies voornemen benoeming commissarissen SMC 2020 000877 000879 2020202020 januari 2020
SBTNO advies voornemen benoeming lid raad van commissarissen FDDK 2019 052351 039848 1401202014 januari 2020
SBTNO advies voordracht commissaris PSB 2019 047466 1612201916 december 2019
SBTNO Advies benoeming bestuurslid FTS 2019 046968 2611201926 november 2019
SBTNO advies voordracht lid RvC CINEX 2019 043751 1311201913 november 2019
SBTNO advies duurtetoeslag en vrijwaring C Post 2019 044806 071120197 november 2019
SBTNO advies benoeming lid RvC Reda Social 2019 043958 011120191 november 2019
SBTNO advies voornemen vaststellen profielschets Curoil 2019 039436 2310201923 oktober 2019
SBTNO Advies voordracht lid RvC Selikor 2019 038359 1710201917 oktober 2019
SBTNO advies waarneming bestuur FEFFIK 2019 041960 1510201915 oktober 2019
SBTNO voorgenomen oprichting holding vennootschap afwikkeling UTS 2019 036966 1410201914 oktober 2019
SBTNO advies voornemen vaststellen profielschets RdK 2019 037681 031020193 oktober 2019
SBTNO voornemen benoeming interim bestuurder FTS 2019 038857 3009201930 september 2019
SBTNO Advies voordracht leden RvC Selikor 2019 0027780 027785 240920124 september 2019
SBTNO Advies Dividendbeleid CAH 2015 2018 2019 021303 021283 1709201917 september 2019
SBTNO advies voorgenomen benoeming commissaris KPG 2019 030087 050920195 september 2019
SBTNO advies voordracht commissarissen PSB 2019 029805 034940 034907 034934 034962 050920195 september 2019
SBTNO overzicht adviezen DC ANSP dividend(beleid) & profielschets 2018 2019 030920193 september 2019
SBTNO Advies conceptstatuten ABC 2019 010712 2908201929 augustus 2019
SBTNO advies voorgenomen benoeming commissaris KPG 2019 030102 2308201923 augustus 2019
SBTNO advies Statutenwijziging FWNK 2019 032240 2208201922 augustus 2019
SBTNO advies werving bestuurder FDDK 2019 20244 1608201916 augustus 2019
SBTNO advies voorgenomen benoeming commissaris RdK 2019 029319 1508201915 augustus 2019
SBTNO advies voorgenomen ontslag bestuurder SEFBA 2019 027517 2607201926 juli 2019
SBTNO advies voorgenomen benoeming leden RvC SPWM 2019 011754 2607201926 juli 2019
SBTNO advies voorgenomen benoeming lid RvC Curinde 2019 24995 1907201919 juli 2019
SBTNO advies voorgenomen (her)benoeming leden RvC CAH 2019 24989 24992 1907201919 juli 2019
SBTNO advies profielschets Buskabaai 2018 056529 1507201915 juli 2019
SBTNO advies benoeming tijdelijke bestuurder CDI 2019 23074 030720193 juli 2019
SBTNO Advies aftreedrooster DC ANSP 2019 020804 010720191 juli 2019
SBTNO advies belangenverstrengeling commissaris RdK 2019 023228 2706201927 juni 2019
SBTNO advies bezoldiging bestuurder FDDK 2019 03500 2106201921 juni 2019
SBTNO advies benoeming commissarissen SSC 2019 018222 1406201914 juni 2019
SBTNO advies benoeming commissaris FEFFIK 2019 15878 1306201913 juni 2019
SBTNO advies voornemen vaststellen profielschets & aftreedrooster SMC 2019 019071 060620196 juni 2019
SBTNO Advies algemeen kader dividendbeleid 2019 016517 3105201931 mei 2019
SBTNO advies duurtetoeslag en vrijwaring C Post 2018 016326 2905201929 mei 2019
SBTNO advies voornemen vaststellen profielschets SBAA UTS 2019 018122 2705201927 mei 2019
SBTNO voorgenomen statutenwijzigig SBAA UTS 2019 009040 1605201916 mei 2019
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurder (directeur) CTO IUH 2019 012873 070520197 mei 2019
SBTNO advies oprichting SKVC 2017 49883 030520193 mei 2019
SBTNO Advies ontslag bestuurder RdK 2019 009767 2504201925 april 2019
SBTNO Advies conceptstatuten & profielschets ADC 2019 005463 090420199 april 2019
SBTNO advies benoeming leden RvT UoC 2019 011586 090420199 april 2019
Reactie Minister VVRP op SBTNO advies 22032019.01 vervreemding aandelen UTS 2019 012194 030420193 april 2019
SBTNO advies werving bestuurder FDDK 2019 009652 030420193 april 2019
SBTNO Advies voornemen benoeming lid RvC Buskabaai 2019 06334 010420191 april 2019
SBTNO advies voordracht commissaris Fundashon Marshe 2019 04108 010420191 april 2019
SBTNO advies voorgenomen vervreemding aandelen UTS 2019 007260 2203201922 maart 2019
SBTNO advies voordracht benoeming lid RvC+vz Curinde 2019 04107 2802201928 februari 2019
SBTNO advies voorgenomen benoeming lid RvC ABC 2019 003418 1902201919 februari 2019
SBTNO advies voorgenomen benoeming lid RvC C Post 2018 045714 1302201913 februari 2019
SBTNO advies benoeming lid RvC FDDK 2019 00103807 1102201911 februari 2019
SBTNO advies voordracht leden RvC GCB 2019 001530 060220196 februari 2019
SBTNO advies voordracht benoemig lid RvC IUH Aqualectra 2018 045462 3101201931 januari 2019
SBTNO advies voordracht herbenoeming lid RvC CDI 2019 001294 3001201930 januari 2019
SBTNO advies voorgenomen benoeming lid RvC CDI 2018 034508 2401201924 januari 2019
SBTNO advies voornemen vaststellen profielschets DC ANSP 2018 056380 1601201916 januari 2019
SBTNO advies oprichting Fundashon ODIM 2018 40877 022234 080120198 januari 2019
SBTNO advies vaststellen profielschets FDDK 2018 55103 015164 080120198 januari 2019
SBTNO advies voordracht benoeming lid RvC Curinde 2018 054571 070120197 januari 2019
SBTNO Advies aftreedrooster RdK 2018 028143 2112201821 december 2018
SBTNO advies voorgenomen benoemig lid+vz bestuur Korpodeko 2018 018937 2012201820 december 2018
SBTNO advies voordracht (her)benoeming leden RvC+vz FWNK 2018 041454 1912201819 december 2018
SBTNO advies voorgenomen benoeming lid RvC CAH 2018 034510 1412201814 december 2018
SBTNO advies benoeming voorzitter RvC Fundashon Marshe 2018 018941 1312201813 december 2018
SBTNO advies voordracht herbenoeming lid RvC+vz CAH 2018 52327 1112201811 december 2018
SBTNO advies voornemen vaststellen profielschets ABC 2018 052700 2911201829 november 2018
Advies van EKVD profielschets RvC SBTNO 2811201828 november 2018
SBTNO advies voordracht bestuursleden FKA 2018 43243 2611201826 november 2018
SBTNO Advies wijziging statuten GCB 2018 051201 1511201815 november 2018
SBTNO advies voornemen vaststellen profielschets FWNK 2018 018518 1411201814 november 2018
SBTNO advies voornemen vaststellen profielschets CTDF 2018 46361 08112088 november 2018
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurder (directeur) CFO IUH 2018 46283 081120188 november 2018
SBTNO advies benoeming leden RvC ABC 2018 029217 071120187 november 2018
SBTNO advies oprichting Fundashon ODIM 2018 40877 022234 051120185 november 2018
SBTNO advies voordracht benoemig leden RvC IUH Aqualectra 2018 045462 042144 021120182 november 2018
SBTNO advies profielschets NV autobusbedrijf 2018 043148 2910201829 oktober 2018
SBTNO advies benoeming voorzitter en commissaris DC ANSP 2018 042291 1110201811 oktober 2018
SBTNO advies voordracht benoemig lid RvC Curoil 2018 042135 041020184 oktober 2018
SBTNO advies benoeming leden RvC Reda Social 2018 039002 03903303 006640 021020182 oktober 2018
SBTNO advies benoeming bestuursleden Kadaster 2018 043654 043641 2809201828 september 2018
SBTNO advies voordracht bestuurslid Fide SGE 2018 022134 2018 2709201827 september 2018
SBTNO advies Dividendbeleid DC ANSP 2018 022085 e.a. 2609201826 september 2018
SBTNO advies werving directeur BNK 2018 37355 2609201826 september 2018
SBTNO advies benoeming bestuurslid Kadaster 2018 027859 1409201814 september 2018
SBTNO Advies conceptstatuten Woningbouw NV 2018 025413 060920186 september 2018
SBTNO advies voordracht voorzitter RvT SOAB 2018 005855 060920186 september 2018
SBTNO advies voordracht herbenoemig lid RvC Curoil 2018 035261 050920185 september 2018
SBTNO Advies conceptstatuten Tayer Soshal 2018 029837 3108201831 augustus 2018
SBTNO advies benoeming bestuurder (directeur) CTDF 2018 005623 2908201829 augustus 2018
Advies van EKVD benoeming lid RvC SBTNO 2808201828 augustus 2018
SBTNO advies voordracht lid RvC IUH Aqualectra 2018 15105 2308201823 augustus 2018
SBTNO advies voordracht lid RvC CDI 2018 034509 2108201821 augustus 2018
SBTNO advies voordracht bestuurslid FMS & FPI 2018 025188 1508201815 augustus 2018
SBTNO advies werving en selectie bestuurder FMS 2018 22230 1508201815 augustus 2018
BTNO advies voordracht herbenoemig lid RvC CPA 2018 15110 090820189 augustus 2018
SBTNO advies aangepaste profielschets Fundashon Marshe 2017 006934 060820186 augustus 2018
SBTNO advies benoeming commissarissen FEFFIK 2018 34211 020820182 augustus 2018
SBTNO Advies voordracht lid RVC Core brief@9 7 18 3107201831 juli 2018
SBTNO advies profielschets Reda Sosial 2018 029757 2707201827 juli 2018
SBTNO Advies voordracht herbenoeming lid RvC C Post 2018 030097 2507201825 juli 2018
SBTNO Advies benoeming lid RvC UTS 2018 002939 2507201825 juli 2018
SBTNO Advies aftreedrooster RdK 2018 028143 2007201820 juli 2018
SBTNO Advies Conceptstatuten Woningbouw NV 2018 025413 1807201818 juli 2018
SBTNO Advies conceptstatuten SKVC 2017 49886 1807201818 juli 2018
SBTNO advies inzake dividendbeleid en voorstel CPA 2013 2016 2017 041085 1607201816 juli 2018
SBTNO Advies 2de gewijzigde conceptstatuten versie 20 juni 2018 FKP 2018 015785 1207201812 juli 2018
SBTNO Advies inzake nieuw dividendvoorstel 2016 & dividendvoorstel 2017 2018 023122 090720189 juli 2018
SBTNO Advies voordracht lid RvC Selikor 2018 025263 030720183 juli 2018
SBTNO advies voordracht herbenoemig lid RvC CINEX 2018 020577 03072018​3 juli 2018
SBTNO advies voordracht bestuurslid KDK 2018 22138 2906201829 juni 2018
SBTNO advies dividendbeleid dividenduitkeringsvoorstel DC ANSP 2018 020803 020805 2706201827 juni 2018
SBTNO advies Dividendbeleid DC ANSP 2018 022085 2606201826 juni 2018
SBTNO Advies gewijzigde conceptstatuten FKP 2018 015785 1906201819 juni 2018
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurder (directeur) IUH 2018 021006 1506201815 juni 2018
SBTNO advies voordracht lid RvC CINEX 2018 23135 1406201814 juni 2018
SBTNO advies voordracht bestuurslid FMS & FPI 2018 17548 1306201813 juni 2018
SBTNO Advies voordracht lid RvC IUH, Aqualectra 2018 018944 1206201812 juni 2018
BTNO advies benoeming leden RvC FDDK 2018 018478 050620185 juni 2018
SBTNO advies voordracht bestuursleden Fide & SGE 2018 019928 2018 019963 2905201829 mei 2018
SBTNO advies voordracht lid RvC CDM 2018 15114 2405201824 mei 2018
SBTNO advies rooster van aftreden RvC PSB Bank 2018 014669 1705201817 mei 2018
SBTNO Advies voornemen benoeming lid RvC Buskabaai 2018 15109 1705201817 mei 2018
SBTNO advies benoeming commissarissen Fundashon Marshe 2018 018941 1605201816 mei 2018
SBTNO Advies voornemen benoeming leden RvC ADC 2017 038713 2018 002632 2018 015603 1605201816 mei 2018
SBTNO Advies voordracht lid RvC Selikor 2018 013411 1405201814 mei 2018
Brief MinGMN dd 8 mei aan SBTNO inzake benoeming Bestuurders bij Stichting HNO holding8 mei 2018
SBTNO Advies conceptstatuten FKP 2018 015785 070520187 mei 2018
Brief MinGMN dd 7 mei 2018 aan SBTNO inzake melding conform art. 9 lid 5 Lvo Corporate Governance mbt benoeming Bestuurder bij ADC N.V7 mei 2018
SBTNO advies voordracht bestuurslid FKA 2018 08402 2604201826 april 2018
SBTNO advies rooster van aftreden RvC UTS 2018 015619 2604201826 april 2018
SBTNO Advies ontslag bestuurder RdK 2018 004991 1604201816 april 2018
SBTNO advies voordracht herbenoeming lid RvC+vz Curinde 2018 11992 1304201813 april 2018
SBTNO advies inzake dividenbeleid RDK 2016 2017 18833 040420184 april 2018
SBTNO advies aangepaste profielschets GCB 2018 008989 2903201829 maart 2018
SBTNO advies voordracht bestuurslid KDK 2018 004932 2703201827 maart 2018
SBTNO advies voornemen vaststellen profielschets FEFFIK 2018 06423 2603201826 maart 2018
SBTNO advies voordracht voorzitter RvC SOAB 2018 005855 2203201822 maart 2018
SBTNO Advies voordracht lid RvC ADC 2018 002632 16032001816 maart 2018
SBTNO advies voordracht lid+vz RvC Fide+SGE 2018 09132 1503201815 maart 2018
SBTNO advies voordracht commissaris CPA 2018 006632 1303201813 maart 2018
SBTNO advies benoeming commissaris RdK 2018 007624 007875 1303201813 maart 2018
SBTNO advies werving directeur CTB 2018 005623 05032018 website5 maart 2018
SBTNO advies voordracht lid RvC CDM 2017 037980 2802201828 februari 2018
SBTNO advies voornemen vaststellen profielschets FEFFIK 2018 06423 2802201828 februari 2018
SBTNO advies voornemen benoeming voorzitter FKP 2018 005698 005695 2302201823 februari 2018
SBTNO Advies voordracht lid RVC Core brief@19 1 18 2202201822 februari 2018
SBTNO Advies voorgenomen benoeming bestuurder ADC 2018 003979 1902201819 februari 2018
SBTNO Advies voordracht lid RvT PSI 2018 001835 1502201815 februari 2018
SBTNO Advies profielschets SPWM 2018 186 090220189 februari 2018
SBTNO advies wijziging profielschets CDM Holding NV 2018 02195 080220188 februari 2018
SBTNO Advies inzake dividenbeleid Curoil 2016 2020 2017 014832 070220187 februari 2018
SBTNO advies voornemen vaststellen profielschets Bestuurders HNO Vennootschappen 2017 45148 050220185 februari 2018
SBTNO Advies voordracht lid RvC C Post 2017 04049264 3101201831 januari 2018
SBTNO Advies conceptstatuten en profielschets Wegenfonds 2018 000828 3101201831 januari 2018
SBTNO advies zittingstermijn bestuursleden Reda Sosial 2018 003486 3101201831 januari 2018
SBTNO advies aangepaste profielschets UTS 2018 000851 3001201830 januari 2018
SBTNO advies(2) voordracht commissaris OBNA 2017 048361 3001201830 januari 2018
Advies Herbenoeming lid van de RvC STBNO 2018012626 januari 2018
SBTNO advies benoeming lid RvC CTDF 2017 049693 1701201817 januari 2018
SBTNO advies inzake dividenbeleid RDK 2016 2017 18833 1601201816 januari 2018
SBTNO advies benoeming bestuursleden SGE FIDE 2017 47902 47869 47867 150120180115 januari 2018
SBTNO advies voordracht lid RvC CDM 2017 43505 11012018​​​​​​​​​​​11 januari 2018
SBTNO advies herbenoeming commissaris FEFFIK 2017 48403 080120188 januari 2018
SBTNO Advies benoeming lid RvC SEFBA 2017 049905 080120188 januari 2018
SBTNO advies voordracht commissaris OBNA 2017 048361 050120185 januari 2018
SBTNO advies benoeming commissaris Core 2017 048494 05012018025 januari 2018
SBTNO advies gewijzigde profielschets C Post 2017 046136 040120184 januari 2018
SBTNO Advies Dividendbeleid 2016 UTS 2018 015619 020120182 januari 2018
SBTNO advies vaststellen profielschets FDDK 2017 46139 2812201728 december 2017
SBTNO advies herbenoeming directeur FDDK 2017 46108 2712201727 december 2017
SBTNO Advies benoeming bestuursleden Fund Taxi Korsou FTK 2017 046057 2712201727 december 2017
SBTNO Advies conceptstatuten stichting Wegenfonds 2017 038332 044935 2212201722 december 2017
SBTNO advies werving en selectieprocedure directeur RdK 2017 04121 2112201721 december 2017
SBTNO advies inzake dividenbeleid en uitkering RDK 2014+2015 2017 043101 2112201721 december 2017
Afwijkende Motivering werving en selectieprocedure directeur RdK 2017 04121 2112201721 december 2017
SBTNO advies voornemen vaststellen profielschets Bestuurders HNO Vennootschappen 2017 045148 1812201718 december 2017
SBTNO Advies conceptstatuten Aqualectra NV 2017 046038 1812201718 december 2017
SBTNO advies benoeming lid RvC CTDF 2017 46132 071220177 december 2017
SBTNO Advies benoeming bestuurslid FTS 2017 0405408 071220177 december 2017
SBTNO advies wijziging profielschets PSI 2017 045481 051220175 december 2017
SBTNO advies verzoek wijziging profielschets FTS 2017 045485 051220175 december 2017
SBTNO Advies conceptstatuten CDM 2017 42602 051220175 december 2017
SBTNO advies benoeming lid RvC CAH 2017 037981 051220175 december 2017
SBTNO advies voorgenomen ontslag bestuurslid FMS+FPI 2017 37563 2011201720 november 2017
SBTNO advies renumeratie commissarissen 2017 041352 1311201713 november 2017
SBTNO advies conceptstatuten SPWM 2017 0441845 1311201713 november 2017
SBTNO advies m.b.t. aftreedrooster SSC 2017 40808 1211201712 november 2017
SBTNO advies benoeming lid RvC Stadsherstel 2017 040033 1011201710 november 2017
SBTNO advies benoeming bestuurslid BNK 2017 36838 1011201710 november 2017
SBTNO advies benoeming lid RvC Woningbouw 2017 040029 091120179 november 2017
SBTNO advies benoeming bestuursleden Kas di Kultura KdK 2017 41181 36839 091120179 november 2017
SBTNO Advies conceptstatuten GCB 2017 041967 071120177 november 2017
SBTNO advies benoeming commissaris DC ANSP 2017 040036 023583 071120177 november 2017
SBTNO advies benoeming commissarissen PSB Bank 2017 040030 061120176 november 2017
SBTNO Advies benoeming bestuurslid FTS 2017 041142 031120173 november 2017
SBTNO advies benoeming lid RvC C Post 2017 040032 021120172 november 2017
SBTNO advies benoeming leden RvC NV Autobusbedrijf Curacao (ABC) 2017 040037 021120172 november 2017
SBTNO advies ontslag bestuurslid Kas di Kultura KdK 2017 40525 3010201730 oktober 2017
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurslid FKP 2017 035648 2610201726 oktober 2017
SBTNO Advies benoeming bestuursleden RvT PSI 2017 035121 2610201726 oktober 2017
SBTNO Advies benoeming 2 bestuursleden RvC FTS 2017 035108 2610201726 oktober 2017
SBTNO Advies benoeming 2 leden RvC SEFBA 2017 035116 2510201725 oktober 2017
SBTNO advies voornemen vaststellen profielschets Stichting HNO Holding 2017 037533 1210201712 oktober 2017
SBTNO advies benoeming leden RvC Buskabaai 2017 33105 1110201711 oktober 2017
SBTNO advies voornemen herbenoeming commissarissen UTS 2017 019414 051020175 oktober 2017
SBTNO Advies ontslag commissarissen SSC 2017 23108 051020175 oktober 2017
SBTNO advies benoeming voorzitter CDM 2017 33103 051020175 oktober 2017
SBTNO advies benoeming commissarissen SSC 2017024549 051020175 oktober 2017
SBTNO advies statuten ter oprichting van HNO entiteiten 2017 30772 021020172 oktober 2017
SBTNO advies benoeming commissarissen IUH 2017 330942509201725 september 2017
SBTNO advies benoeming commissaris RdK 2017 032344 2509201725 september 2017
SBTNO advies voornemen herbenoeming commissarissen SMC 2017 020326 026129 2009201720 september 2017
SBTNO Advies benoeming commissaris CAH 2017 030064 1809201718 september 2017
SBTNO advies vaststellen profielschets PSI 2017 031082 1509201715 september 2017
SBTNO advies vaststellen profielschets FTS 2017 027810 1509201715 september 2017
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurder Cpost 2017 010136 080920178 september 2017
SBTNO advies vaststellen profielschets SEFBA 2017 031085 080920178 september 2017
SBTNO advies benoeming commissarissen IUH 2017 27796 010920171 september 2017
SBTNO advies benoeming commissarissen CPA 2017 030063 010920171 september 2017
Afwijkende Motivering dividend UTS 2012 2016 2018 01214829 augustus 2017
SBTNO Advies reactie Dividendbeleid UTS 2017 024488 2908201729 augustus 2017
SBTNO advies herbenoeming bestuurslid GCB 2017 023646 017593 2208201722 augustus 2017
SBTNO advies Profielschets SONA 2017 023067 1808201718 augustus 2017
SBTNO advies benoeming commissaris RdK 2017 023485 270720170127 juli 2017
SBTNO advies benoeming commissaris KPG 2017 022029 270720170227 juli 2017
SBTNO advies benoeming commissaris CPA 2017 021332 260720170126 juli 2017
SBTNO advies benoeming commissaris CDM 2017 021334 0260720170226 juli 2017
SBTNO advies voornemen vaststellen profielschets en herbenoeming commissarissen SMC 2017 020326 240720170124 juli 2017
SBTNO advies voornemen vaststellen profielschets CDM Holding NV 2017 021339 1807201718 juli 2017
SBTNO advies benoeming commissaris RdK 2017 022829 1807201718 juli 2017
SBTNO advies voornemen vaststellen profielschets CPA 2017 021336 1407201714 juli 2017
SBTNO advies benoeming commissaris RdK 2017 022028 1407201714 juli 2017
SBTNO advies benoeming commissarissen SSC 2017 21295 22153 1107201711 juli 2017
SBTNO advies toetsing functioneren leden RvC SSC 2017 21299 1007201710 juli 2017
SBTNO advies benoeming commissarissen RdK 2017 020154 020156 030720173 juli 2017
SBTNO advies vaststellen profielschets SSC 2017 21301 2806201728 juni 2017
SBTNO advies benoeming bestuursleden Kas di Kultura KdK 2017 014432 260620126 juni 2017
SBTNO advies benoeming bestuurslid FWNK 2017 016677 1306201713 juni 2017
SBTNO advies Benoeming leden RvC CPA 2017 015909 070620177 juni 2017
SBTNO advies (her)benoeming commissaris RdK 2017 15785 060620176 juni 2017
SBTNO advies (her)benoeming bestuurder GCB 2017 012078 060620176 juni 2017
SBTNO advies benoeming commissaris SSC 2017 014440 2605201726 mei 2017
SBTNO advies benoeming bestuurslid Tayer Soshal 2017 016148 2605201726 mei 2017
SBTNO advies benoeming bestuurslid Tayer Soshal 2017 015192 240520170124 mei 2017
SBTNO advies benoeming commissarissen IUH 2017 014104 08520178 mei 2017
SBTNO advies Statutenwijziging Buskabaai 2017 12571 030520173 mei 2017
SBTNO advies benoeming leden RvC UTS 2017 10234 250420170125 april 2017
SBTNO herbenoeming commissarissen CDI 2017 009584 1804201718 april 2017
SBTNO advies (her)benoeming commissarissen IUH 2017 009183 130420170113 april 2017
SBTNO advies voornemen vaststellen profielschets CAH 2017 010888 110420170111 april 2017
SBTNO advies voorgenomen vaststelling profielschets commissarissen Fundashon Marshe 2017 006934 06042017016 april 2017
Advies benoeming commissaris SBTNO 2903201729 maart 2017
SBTNO advies voorgenomen vaststelling profielschets commissarissen CDI 2016 038052 270320170127 maart 2017
SBTNO advies voorgenomen benoeming leden FTAC 2016 19975 2017 006923 140320170114 maart 2017
SBTNO advies voorgenomen vaststelling profielschets commissarissen CTDF 2017 004533 07032017017 maart 2017
SBTNO advies dividendbeleid Aqualectra 2016 058402 270120170127 januari 2017
SBTNO advies voorgenomen vaststelling profielschets Core 2016 058366 160120170116 januari 2017
SBTNO advies statutenwijziging, profielschets bestuurder (directeur) e.a. Stichting Schouwburg (Sentro Pro Arte) 2016 057530 130120170113 januari 2017
SBTNO advies benoeming lid RvC UTS 2017 043875 090120179 januari 2017
SBTNO Advies benoeming leden RvT PSI 2017 049601 0498877 047370 090120179 januari 2017
SBTNO advies voorgenomen statutenwijziging FWNK 2016 22615 0601201701​​6 januari 2017
SBTNO advies wijziging profielschets PSI 2017 049886 040120174 januari 2017
SBTNO advies vaststellen profielschets SEFBA 2017 045515 049897 030120173 januari 2017
SBTNO advies voornemen herbenoeming bestuursleden Tayer Soshal (nr. 2) 2016 038354 2016 042248 211220160121 december 2016
SBTNO advies werving en selectieprocedure directeur bestuurder CDI 2016 034857607 181120160118 november 2016
SBTNO advies herbenoeming bestuurslid BAB 2016 036448 181120160318 november 2016
SBTNO advies statutenwijziging Gaming Control Board 2016 052237 171120160117 november 2016
SBTNO advies voornemen vaststelling profielschets Curinde 2016 07245 111120160111 november 2016
SBTNO advies voornemen vaststelling profielschets commissarissen CDI 2016 038052 101120160110 november 2016
SBTNO advies voornemen vaststelling profielschets commissarissen FWNK 2016 038340 04112016014 november 2016
SBTNO nader advies voornemen benoeming commissarissen SEFBA 2016 038349 2016 042147 02112016022 november 2016
SBTNO advies voornemen vaststelling profielschets commissarissen CINEX 2016 037981 02112016012 november 2016
SBTNO advies voornemen benoeming commissarissen SEFBA 2016 038349 311020160131 oktober 2016
SBTNO advies voornemen herbenoeming bestuursleden Tayer Soshal 2016 038354 281020160128 oktober 2016
SBTNO advies uit eigen beweging inzake Ontwerp Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten 271020160127 oktober 2016
SBTNO advies herbenoeming commissaris Core 2016 031073 20102010120 oktober 2016
SBTNO advies dividendbeleid 2016 2017 Curoil 2016 019044 03102016013 oktober 2016
SBTNO Advies voornemen benoeming lid RvC ADC 2019 034715 2909201629 september 2016
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurder (directeur) CDM Holding 2016 00101 280920160128 september 2016
SBTNO advies herbenoeming commissaris Core 2016 031073 07092016017 september 2016
SBTNO advies werving en selectieprocedure directeur bestuurder IUH 2016 032807 3108201631 augustus 2016
SBTNO advies statutenwijziging CDB 2016 0200287 260820160126 augustus 2016
SBTNO nader advies voornemen benoeming bestuurder (directeur) Buskabaai 2016 021000 2016 25233 230820160223 augustus 2016
SBTNO advies dividendbeleid 2014 Curinde 2015 0456319 230820160123 augustus 2016
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurslid FKP 2016 025795 04082016014 augustus 2016
SBTNO advies voornemen vaststelling profielschets en benoeming commissaris SSC 2016 025976 2016 026182 03082016013 augustus 2016
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurslid Stimul IT 2016 026206 02082016012 augustus 2016
SBTNO advies voornemen voordracht ter benoeming bestuursleden Stichting Schouwburg Curaçao (Sentro Pro Arte) 2016 615804 2014 063590 290720160129 juli 2016
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurslid Kas di Kultura 2016 026324 290720160229 juli 2016
SBTNO advies werving en selectieprocedure bestuurder (directeur) Cpost 2015 015685 260720160126 juli 2016
SBTNO advies voornemen benoeming commissarissen DC ANSP 2016 023583 2016 025426 250720160225 juli 2016
SBTNO advies voornemen benoeming commissaris Curinde 2016 025237 250720160125 juli 2016
SBTNO advies voornemen ontslag commissaris CTDF 2016 018577 200720160120 juli 2016
SBTNO advies voornemen benoeming commissaris Monumentenfonds 2016 012512 200720160220 juli 2016
SBTNO advies dividendbeleid 2014 Buskabaai 2016 023478 190720160119 juli 2016
Afwijkende motivering Advies Dividendbeleid 2014 Buskabaai 201619 juli 2016
SBTNO advies voornemen ontslag bestuurder (directeur) SEFBA 2016 010629 2016 014673 2016 021115 2016 20176 150720160115 juli 2016
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurder (directeur) Buskabaai 2015 021000 130720160113 juli 2016
SBTNO advies voornemen benoeming commissarissen CTDF 2016 012505 2016 022159 04072016014 juli 2016
SBTNO advies voornemen benoeming commissaris Selikor 2016 017826 2016 20175 280620160128 juni 2016
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurder (directeur) CTDF 2015 044422 220620160122 juni 2016
SBTNO advies voornemen benoeming bestuursleden Biblioteka Nashonal 2016 020553 160620160116 juni 2016
SBTNO advies voornemen benoeming commissaris Monumentenfonds 2016 012512 150620160115 juni 2016
SBTNO advies voornemen benoeming commissaris Selikor 2016 17826 06062016016 juni 2016
SBTNO advies voornemen voordracht commissarissen OBNA 2015 047432 270520160127 mei 2016
SBTNO advies voornemen benoeming president commissaris UTS 2016 019806 260520160126 mei 2016
SBTNO advies voornemen benoeming bestuursleden Carmabi 2016 13379 160520160116 mei 2016
SBTNO advies voornemen benoeming commissaris SSC 2016 016564 04052016024 mei 2016
SBTNO advies voornemen benoeming directeur Kas di Kultura 2016 012745 260420160126 april 2016
SBTNO advies voornemen benoeming commissarissen CDM 2016 013121 2016 013370 250420160125 april 2016
SBTNO advies voornemen benoeming bestuursleden FKP 2016 007510 210420160121 april 2016
SBTNO advies benoeming bestuurder (directeur) Fundashon Marshe 2016 008385 2015 045132 170320160117 maart 2016
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurder (directeur) CAH 2015 062906 100320160110 maart 2016
SBTNO advies voornemen herbenoeming commissarissen Monumentenfonds 2016 05358 04032016014 maart 2016
SBTNO advies voornemen benoeming commissaris ADC 2016 6556 02032016012 maart 2016
SBTNO advies dividendbeleid 2013 en 2014 CAH 2015 045014 2015 008927 290220160129 februari 2016
SBTNO advies dividendbeleid 2012 en 2013 UTS 2015 057697 2014 32937 2014 29066 2013 49274 2013 72906 100220160110 februari 2016
SBTNO advies voornemen benoeming bestuursleden FPI 2016 001455 2016 001456 2016 001459 02022016012 februari 2016
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurslid Kas di Kultura 2015 62246 270120160127 januari 2016
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurder (directeur) ABC 2015 062425 200120160120 januari 2016
SBTNO advies voornemen benoeming bestuursleden FMS 2015 062492 2015 062819 2015 062820 190120160119 januari 2016
SBTNO advies werving en selectieprocedure bestuurder (directeur) CTDF 2015 044422 140120160114 januari 2016
SBTNO advies ontwerp LBHAM procedureregels voordracht leden FTAC en ontwerp LBHAM profiel leden FTAC 2015 052412 04012016014 januari 2016
SBTNO advies statutenwijziging Wegenfonds 2015 046905 181220150218 december 2015
SBTNO advies voornemen benoeming voorzitter FKP 2015 057470 181220150118 december 2015
SBTNO advies voornemen (her)benoeming commissaris ADC 2015 055120 2015 57183 01122015011 december 2015
SBTNO advies voornemen benoeming commissaris Fundashon Marshe 2015 051340 06112015016 november 2015
SBTNO advies voornemen benoeming commissaris ADC 2015 050233 02112015012 november 2015
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurslid CITI (CISP Secretariaat) 2015 046325 191020150119 oktober 2015
SBTNO advies statutenwijziging Korpodeko 2014 004970 141020150214 oktober 2015
SBTNO advies werving en selectieprocedure bestuurder (directeur) CDM 2015 013553 141020150114 oktober 2015
SBTNO advies voornemen benoeming commissaris CTDF 2015 047060 07102015017 oktober 2015
SBTNO advies werving en selectieprocedure bestuurder (directeur) Fundashon Marshe 2015 045132 05102015025 oktober 2015
SBTNO advies werving en selectieprocedure bestuurder (directeur) Fundashon Kas di Kultura Kòrsou 2015 42341 05102015015 oktober 2015
SBTNO advies oprichting CDB 2014 008506 01102015011 oktober 2015
SBTNO advies werving en selectieprocedure bestuurder (directeur) CAH 2015 013479 210920150121 september 2015
SBTNO advies dividendbeleid 2011 2012 2013 en 2014 IUH 2015 006673 ea 180920150118 september 2015
SBTNO advies voornemen benoeming commissaris SSC 2015 40904 07092015037 september 2015
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurslid Sentro Pro Arte (Stichting Schouwburg Curacao 2015 41337 07092015017 september 2015
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurslid FIDE 2015 40902 07092015027 september 2015
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurslid SGE 2015 40901 01092015011 september 2015
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurslid Sedreko 2015 036743 270720150127 juli 2015
SBTNO advies dividendbeleid CDM 2014 059347 160720150116 juli 2015
SBTNO advies voornemen benoeming commissarissen CAH 2015 027730 2015 027741 2015 029746 09072015019 juli 2015
SBTNO advies voornemen herbenoeming commissaris Selikor 2015 019595 2015 02300317 juni 2015
SBTNO advies voornemen benoeming directeur (bestuurder) Reda Sosial 2015 025109 2015 013666 2014 061604 170620150217 juni 2015
SBTNO advies voornemen benoeming directeur (bestuurder) Curinde 2015 002433 170620150117 juni 2015
Motivering afwijking SBTNO advies werving en selectieprocedure bestuurder (directeur) ABC 2015 0262348 juni 2015
SBTNO advies werving en selectieprocedure bestuurder (directeur) ABC 2015 026234 08062015018 juni 2015
SBTNO advies voornemen benoeming bestuursleden Kadaster 2014 50755 2015 001197 05062015015 juni 2015
SBTNO advies voornemen benoeming bestuursleden Sedreko 2015 0017900 04062015024 juni 2015
SBTNO advies voornemen benoeming commissarissen Selikor 2015 018388 2015 018391 2015 018392 04062015014 juni 2015
SBTNO advies dividendbeleid Curinde 2014 035589 2014 061792 130520150113 mei 2015
SBTNO advies voornemen benoeming directeur (bestuurder) CINEX 2015 013463 1205201501 280420150212 mei 2015
SBTNO advies voornemen benoeming commissaris Reda Sosial 2015 013045 07052015017 mei 2015
SBTNO advies voornemen oprichting CMC en CDEM 2014 008613 04052015014 mei 2015
SBTNO advies dividendbeleid boekjaren 2011 2012 2013 2014 CPA 2015 2014 053271 280420150128 april 2015
SBTNO advies statutenwijziging Fundashon Wega di Number Kòrsou 2015 005116 210420150321 april 2015
SBTNO advies voornemen herbenoeming commissaris Curinde 2015 010300 130420150113 april 2015
SBTNO advies voornemen benoeming directeur (bestuurder) Monumentenfonds 2015 001037 2015 011066 260320150126 maart 2015
SBTNO advies voornemen benoeming commissarissen Core 2015 006625 2015 006632 2015 007914 160320150116 maart 2015
SBTNO advies voornemen benoeming commissarissen Selikor 2015 006491 2015 006493 09032015019 maart 2015
SBTNO advies voornemen benoeming commissaris UTS 2015 006599 09032015029 maart 2015
SBTNO advies werving en selectieprocedure directeur (bestuurder) Buskabaai 2015 004894 05032015025 maart 2015
SBTNO advies voornemen benoeming interim directeur (bestuurder) Autobusbedrijf 2015 005213 05032015015 maart 2015
SBTNO advies voornemen benoeming commissaris CTDF 2015 004304 02032015012 maart 2015
SBTNO advies statutenwijziging Fundashon Wega di Number Kòrsou 2015 005116 02032015022 maart 2015
SBTNO advies voornemen benoeming commissarissen KPGK 2015 005492 2015 006233 180220150118 februari 2015
SBTNO advies voornemen benoeming commissaris Curoil 2014 041638 05022015015 februari 2015
SBTNO advies statutenwijziging Fundashon Marshe 2015 003512 03022015013 februari 2015
Afwijkende Motivering Min GMN SBTNO advies benoeming commissaris Selikor 2015 001248 001249 280120150128 januari 2015
SBTNO advies voornemen benoeming lid van het bestuur Korpodeko 2015 003101 280120150228 januari 2015
SBTNO advies voornemen benoeming commissarissen Selikor 2015 001248 2015 001249 280120150128 januari 2015
SBTNO advies voornemen ontslag twee bestuursleden FWNK 2014 065406 2014 065424 260120150126 januari 2015
SBTNO advies dividendbeleid boekjaar 2015 Curoil 2014 025863 130120150113 januari 2015
SBTNO advies voornemen benoeming commissaris Curinde 2014 061887 18122014018 december 2014
SBTNO advies voornemen benoeming commissaris Curinde 2014 061887 18122014018 december 2014
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurslid Sentro Pro Arte (Stichting Schouwburg Curaçao) 2014 047651 181220140118 december 2014
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurder FDDK 2014 052798 201120140120 november 2014
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurslid Kadaster 2014 50755 171120140117 november 2014
SBTNO advies voornemen benoeming commissaris en voorzitter CAH 2014 050081 111120140211 november 2014
SBTNO advies voornemen benoeming voorzitter raad van commissarissen CTDF 2014 051827 03112014023 november 2014
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurslid Tayer Soshal 2014 035621 03112014013 november 2014
SBTNO advies voornemen ontslag commissaris FEFFIK 2014 045658 161020140116 oktober 2014
Motivering afwijking advies oprichting KPG 2014 04131615 oktober 2014
SBTNO advies oprichting KPG 2014 041316 09102014019 oktober 2014
SBTNO advies Dividendbeleid CAH 2014 018756 02102014012 oktober 2014
SBTNO Advies dividendbeleid Curoil 2014 025863 044358 220920140122 september 2014
SBTNO advies Dividendbeleid DC ANSP 2014 031245 190920140119 september 2014
Motivering afwijking advies benoeming lid Raad van Commissarissen Curoil 2014 153182 september 2014
SBTNO advies benoeming lid Raad van Commissarissen IUH 2014 038673 260820140126 augustus 2014
SBTNO advies goedkeuring statuten PSB Bank NV 2014 28122 140820140114 augustus 2014
SBTNO advies benoeming lid bestuur Carmabi 2014 027114 120820140112 augustus 2014
Advies VanEps Kunneman VanDoorne benoeming leden RvC SBTNO 3007201430 juli 2014
SBTNO advies voornemen benoeming lid van de RvC Curinde 2014 032145 290720140129 juli 2014
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurslid Buskabaai 2014 32189 280720140128 juli 2014
Motivering afwijking advies benoeming bestuurslid Buskabaai 2014 32189 280720140128 juli 2014
SBTNO advies benoeming lid RvC Curoil 2014 033278 250720140125 juli 2014
SBTNO advies betreffende bestuurder CINEX 2014 006547 230720140123 juli 2014
SBTNO advies oprichting Curaçao Maritime Center N V en Curaçao Droogdok Exploitatie Maatschappij N V 2014 008631 180720140118 juli 2014
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurslid FEFFIK 2014 030002 170720140117 juli 2014
SBTNO advies benoeming lid RvC CINEX 2014 029693 170720140217 juli 2014
SBTNO advies voornemen benoeming lid van de RvT Fundashon Marshe 2014 27611 2606201426 juni 2014
SBTNO advies voordracht ter benoeming bestuurslid Schouwburg 2014 026591 2406201424 juni 2014
SBTNO advies benoeming leden RvC C Post2014 026654 026659 2406201424 juni 2014
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurslid FWNK 2014 027146 2006201420 juni 2014
SBTNO advies voornemen benoeming lid van de RvC ABC 2014 026676 1206201412 juni 2014
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurslid Kadaster 2014 026681 1206201412 juni 2014
SBTNO advies voornemen benoeming bestuursleden FKP 2014 026690 026689 0266 1206201412 juni 2014
SBTNO advies voornemen benoeming lid van de Raad van Commissarissen PSB Bank 2014 026672 1106201411 juni 2014
SBTNO advies Goedkeuring statuten ter oprichting van CINEX 2014 006547 1006201410 juni 2014
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurslid Tayer Soshal FTS 2014 018680 050620145 juni 2014
SBTNO advies voorgenomen ontslag 4 leden Raad van Commissarissen Curinde 2014 020638 030620143 juni 2014
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurslid SOAB 2014 003040 20620142 juni 2014
Motivering Minister advies voornemen benoeming Lid RvT SOAB 2014 003040 020620142 juni 2014
SBTNO advies benoeming leden RvC Curoil 2014 15318 070520147 mei 2014
SBTNO advies voornemen benoeming 2 leden van de rvc FINDK 2014 19433 060520146 mei 2014
Motivering Minister m.b.t. SBTNO advies voornemen benoeming 2 leden van de rvc FINDK 2014 19433 060520146 mei 2014
SBTNO advies Goedkeuring statuten ter oprichting van CINEX 2014 006547 2504201425 april 2014
SBTNO advies voornemen benoeming leden van de RvC FINDK 2014 14172 2014 16975 2014 15442 2014 15445 2014 14874 2014 16975 1504201415 april 2014
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurslid Schouwburg Diana Lebacs 2014 014988 1504201415 april 2014
SBTNO advies Documenten oa aftreedrooster ABC Autobusedrijf 2013 71335 1504201415 april 2014
SBTNO advies benoeming algemeen directeur GCB 2014 019365 1504201415 april 2014
SBTNO advies aanpassing modelstatuten ABC Autobusbedrijf 2013 008021 1504201415 april 2014
Motivering Minister m.b.t. SBTNO advies voornemen benoeming leden van de RvC FINDK 2014 14172 2014 16975 2014 15442 2014 15445 2014 14874 2014 16975 15042014 2014060316554915 april 2014
Motivering Minister m.b.t. SBTNO advies voornemen benoeming leden van de RvC FINDK 2014 14172 2014 16975 2014 15442 2014 15445 2014 14874 2014 16975 15042014 2014060316552715 april 2014
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurslid FEFFIK 2014 011680 010420141 april 2014
SBTNO advies Statutenwijziging UTS N.V. 2013 2537 010420141 april 2014
SBTNO nader advies voornemen benoeming directeur RdK 2014 5904 2802201428 februari 2014
SBTNO advies voornemen benoeming directeur RdK 2014 5904 1302201413 februari 2014
SBTNO advies voordacht benoeming bestuurslid SEO 2014 7080 1202201412 februari 2014
SBTNO advies voornemen ontslag Lid RvC CPA N.V. 2013 67997 070220147 februari 2014
SBTNO advies voordacht benoeming bestuursleden SEO 2014 000680003446003435001902 040220144 februari 2014
SBTNO advies voornemen benoeming Lid RvC CTDF 2014 001732 2701201427 januari 2014
SBTNO advies voordacht benoeming bestuursleden Fundashon Marshe 2014 001492 001497 001495 2701201427 januari 2014
SBTNO advies voordacht benoeming bestuursleden SPA 2014 001735 2301201423 januari 2014
SBTNO advies voordacht benoeming commissaris CDM 2013 074365 2201201422 januari 2014
SBTNO nader advies Statutenwijziging FEFFIK 2014 0255 2101201421 januari 2014
SBTNO advies voornemen benoeming lid Raad van Commissarissen Curinde 2014 000230 1701201417 januari 2014
SBTNO advies werving en selectie Interim directeur CDM 2013 0073839 060120146 januari 2014
Motivering Minister mbt benoeming directeur CDM Holding 2013 0738396 januari 2014
SBTNO advies voordacht benoeming directeur Monumentenfonds 2013 23762 3012201330 december 2013
SBTNO advies voornemen benoeming bestuursleden FEFFIK 2013 71373 1312201313 december 2013
SBTNO advies voordacht benoeming Leden RvC Stads Herstel 2013 010216 1312201313 december 2013
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurslid GCB 2013 065437 1012201310 december 2013
SBTNO advies voornemen benoeming lid van de Raad van Commissarissen CPA 2013 67667 091220139 december 2013
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurslid Kadaster 2013 66356 051220135 december 2013
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurslid Kadaster 2013 66358 041220134 december 2013
SBTNO advies voordacht benoeming voorzitter RvC Buskabaai 2013 68672 021220132 december 2013
SBTNO advies Dividendbeleid en Balansnormering Curoil 2013 57033 01411201314 november 2013
SBTNO advies voornemen ontslag leden van RvC UTS 2013 61354 1111201311 november 2013
SBTNO advies voordacht benoeming bestuurslid Sentro pro arte Korsou 2013 61577 081120138 november 2013
SBTNO advies m.b.t. diverse documenten Nieuwe Post NV 2013 60989 081120138 november 2013
SBTNO advies voornemen benoeming bestuursleden FEFFIK 2013 61649 63034 051120135 november 2013
SBTNO advies voordacht benoeming Lid RvC Buskabaai 2013 63697 051120135 november 2013
SBTNO advies voornemen verkrijgen van aandelen CDM Holding 2011 33920 3110201331 oktober 2013
SBTNO advies Profielschets commissarissen CORE 2013 19227 2510201325 oktober 2013
SBTNO advies Profielschets commissarissen Nieuwe Post NV 2013 1920624 oktober 2013
SBTNO advies voordacht benoeming Leden RvC Buskabaai 2013 61543 2110210321 oktober 2013
SBTNO Advies Profielschets commissarissen DC ANSP 2013 27172 2110201321 oktober 2013
SBTNO advies voornemen benoeming de Man als lid van de RvC CDM Holding 2013 053641 71020137 oktober 2013
SBTNO advies voordacht benoeming bestuursleden FKP 2013 57143 571505713857142 071020137 oktober 2013
SBTNO advies voordacht benoeming Schoop en Yearwood als bestuursleden Tayer Soshal 2013 058637 041020134 oktober 2013
SBTNO advies voordacht benoeming leden van de RvC Fundashon INdDK 56390 3009201330 september 2013
SBTNO advies voordacht benoeming Bakhuis Trinidad als lid RvC Postspaarbank 2013 044371 2709201327 september 2013
SBTNO advies voordacht benoeming Bremer als lid RvC ABC autobussen 2013 044365 2609201326 september 2013
SBTNO advies voordacht benoeming Lieshout als lid RvC Stads Herstel 2013 010216 2009201320 september 2013
SBTNO advies Statuten Fundashon INdDK 2013 052793 1809201318 september 2013
SBTNO advies Statutenwijziging Nieuwe Post NV 2013 018570 1709201317 september 2013
SBTNO advies voornemen ontslag leden van RvC Curoil 2013 043863 11092013a11 september 2013
SBTNO advies voornemen benoeming leden van de RvC RdK NV Arrindell 2013 50863 040920134 september 2013
Motivering afwijking advies 1605201303 benoeming T Prins bij CTDF 2908201329 augustus 2013
SBTNO advies voordacht benoeming bestuursleden Kas di Kultura 2013 48084 2708201327 augustus 2013
SBTNO advies voornemen benoeming Calmes als lid van de Raad van Commissarissen CPA 2013 044385 2308201323 augustus 2013
SBTNO advies voornemen ontslag leden van FWNK 2013 035261 1908201319 augustus 2013
SBTNO advies Statutenwijziging FEFFIK 2013 41668 1508201315 augustus 2013
SBTNO advies voornemen benoeming bestuursleden SSC Booi, Nahar 2013 42741 42740 1308201313 augustus 2013
Motivering Minister President ex artikel 10 afwijking advies adviseur m.b.t. collectief ontslag 1208201312 augustus 2013
SBTNO advies voornemen ontslag leden van UTS 2013 41033 090820139 augustus 2013
SBTNO advies voornemen benoeming Lid van de RvC IUH NV Evertsz 2013 044415 090820139 augustus 2013
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurslid Solomon FEFFIK 2013 46607 090820139 augustus 2013
SBTNO advies voornemen benoeming Knoppel Hernandez als leden van de Raad Commissarissen CDM Holding 2013 040992 034197 080820138 augustus 2013
Motivering afwijking advies 3007201301 benoeming Petronillia bij Buskabaai 050820135 augustus 2013
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurslid Huerta Korpodeko 2013 038896 3107201331 juli 2013
SBTNO advies voornemen benoeming Leden RvC Persaud Pang Buskabaai 2013 36522 36517 36519 3007201330 juli 2013
SBTNO advies voornemen benoeming bestuursleden FWNK 2013 043924 044040043938044046 2907201329 juli 2013
SBTNO advies voornemen benoeming bestuursleden Eisden FEFFIK 2013 42738 42739 2907201329 juli 2013
SBTNO advies voornemen dividendbeleid CAH 2011 023408 2507201325 juli 2013
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurslid Bridgewater SEFBA 2013 041456 2307201323 juli 2013
SBTNO advies voornemen benoeming Lid RvC Schenk CAH 2013 04797 2207201322 juli 2013
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurslid Van Eps CTDF 2013 035103 2207201322 juli 2013
SBTNO advies voornemen ontslag leden van FWNK 2013 035261 1807201318 juli 2013
SBTNO advies voornemen benoeming bestuursleden Casseres Rojer FWNK 2013 38878 40769387811607201316 juli 2013
SBTNO advies voornemen benoeming leden van de Raad van Commissarissen CPA Booi Brooks 2013 0362758 juli 2013
SBTNO advies voornemen benoeming bestuursleden Sedreko, Sulvaran 2013 3516835184 35178 080720138 juli 2013
SBTNO advies voornemen benoeming bestuursleden Feffik, Bertinus 2013 38582 38591 38586 38573 080720138 juli 2013
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurslid GCB Z.M. Maurera Tromp 2013 041592 050780135 juli 2013
SBTNO advies voornemen benoeming leden van de RvC RdK NV Nahar, Newton, Persaud Maurere Tromp 2013 035403 ea 040720134 juli 2013
SBTNO advies voornemen ontslag Interim directeur RdK 2013 035205 010720131 juli 2013
SBTNO nader advies statutenwijziging SOAB 2013 021684 2606201326 juni 2013
SBTNO advies voornemen benoeming de heer Rigaud en da Costa als leden van de Raad van Commissarissen in CDM Holding N.V. 2013 032835 032153 Website25 juni 2013
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurslid de heer L. Coffi in Gaming Contol Board GCB 2013 034828 2506201325 juni 2013
SBTNO advies voornemen benoeming Interim directeur Refineria di Korsou RdK website 2013 30184 1306201313 juni 2013
SBTNO advies voornemen benoeming D A Dick Lid van de Raad van Commissarissen CPA website 2013 030283 1106201311 juni 2013
SBTNO advies statuten dochter onderneming Curoil N.V. en rooster aftreden website 2013 012525 2013 0012525 1106201311 juni 2013
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurslid mevrouw Finessi in Gaming Control Board GCB website 2013 031226 070620137 juni 2013
SBTNO advies voornemen ontslag leden van Fundashon Tayer Soshal website 060620136 juni 2013
SBTNO advies voornemen benoeming bestuurslid SSC Website 2013 20500 2805201328 mei 2013
SBTNO advies Dividendbeleid en Balansnormering Refineria di Korsou N.V. 2205201322 mei 2013
SBTNO advies werving en selectie Interim directeur CDM Holding 2013 027377 2105201321 mei 2013
SBTNO advies voornemen benoeming bestuursleden Stichting BZV Rosenda Christina 2013 027465 1605201316 mei 2013
SBTNO advies voordracht benoeming bestuursleden Curacao Tourism Development Foundation CTDF 2013 024502 1505201315 mei 2013
SBTNO advies voornemen benoeming Leden RvC CPA N.V. website 2013 023567 140520114 mei 2013
SBTNO advies voordacht benoeming bestuurslid GCB Hato Willems website 2013 25395 1305201313 mei 2013
SBTNO advies werving en selectie Interim directeur Fundashon Wega di Number Korsou FWNK 2013 023425 3004201330 april 2013
SBTNO advies voornemen benoeming bestuursleden BZV 2013 24262 2604201326 april 2013
SBTNO advies voornemen ontslag Commissarissen CPA N V 2013 019173 1704201317 april 2013
SBTNO advies voornemen ontslag bestuursleden Stichting BZV 2013 17335 090420139 april 2013
SBTNO advies voornemen benoeming bestuursleden Stichting Monumentenfonds 2013 013184 020420132 april 2013
SBTNO advies voordracht benoeming bestuursleden Stichting Tayer Soshal 2013 016418 2703201327 maart 2013
Afwijking advies SBTNO benoeming interim directeur RdK 2013 5073 2603201326 maart 2013
SBTNO advies voornemen ontslag en benoeming bestuursleden BZV 2013 13631 070320137 maart 2013
SBTNO advies voornemen benoeming leden RvC mw Prins en dhr Rosaria IUH Aqualectra 2012 10903 060320136 maart 2013
SBTNO advies voordracht benoeming voorzitter van het bestuur van SBAB dhr Curiel 2013 5521 060320136 maart 2013
SBTNO advies werving en selectie Interim directeur Gaming Control Board GCB 2013 008647 040320134 maart 2013
SBTNO advies voornemen benoeming leden RvC RdK Refineria di Korsou 2013 5107 5111 010320131 maart 2013
SBTNO advies werving en selectie Interim directeur Refineria di Korsou (RdK NV) website 2013 507317 februari 2013
SBTNO advies voornemen massaal ontslag leden van de Raad van Commissarissen Overheidsentiteiten 2013 6073 1502201315 februari 2013
SBTNO advies Stichting Wegenfonds Curacao (SWC) 2012 71391 website 1302201313 februari 2013
SBTNO advies voornemen benoeming President Commissaris Refineria di Korsou website 2013 1474 2401201324 januari 2013
SBTNO advies omzetting overeenkomst Carty UTS in overeenkomst voor onbepaalde tijd website 2012 72925 1501201315 januari 2013
SBTNO advies voornemen benoeming leden RvC IUH Aqualectra Willem Hammoud website 2012 76832 76801 1401201314 januari 2013
SBTNO advies voornemen benoeming leden RvC Refinieria di Korsou RdK N.V. website Martis de Lannoy Groeneveld 2012 76797 7679376831 1101201311 januari 2013
SBTNO advies werving en selectie 2de Interim directeur Refineria di Korsou RdK N.V. Hernandez website 2012 070404 2712201227 december 2012
SBTNO advies Vergoeding bestuursleden SEFBA website 2012 58385 1612201216 december 2012
SBTNO advies werving en selectieprocedure bestuurder (directeur) Reda Sosial 2014 061604 121220140112 december 2012
SBTNO advies voornemen ontslag President Commissaris IUH Aqualectra NV website 2012 072541 1112201211 december 2012
SBTNO advies voornemen ontslag leden van de Raad van Commissarissen Refineria di Korsou RdK NV website 2012 072398 091220129 december 2012
Motivering Minister om af te wijken van SBTNO advies voornemen ontslag leden RvC RdK NV website 2012 072398 091220129 december 2012
SBTNO advies werving en procedure directeur Stichting Gaming Control Board (GCB) 2012 039182 1411201214 november 2012
SBTNO advies Statutenwijziging Stichting Gaming Control Board (GCB) website 2012 044298 1411201214 november 2012
SBTNO advies Statutenwijziging Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA) 1411201214 november 2012
SBTNO advies Statutenwijziging Stichting Overheidsaccountsbrureau (SOAB) 2012 064524 1311201213 november 2012
SBTNO advies werving en selectie Assistent Industrial Director IUH N.V. 2012 057256 1211201212 november 2012
SBTNO advies Dividendbeleid en Balansnormering CAP Website 2012 053775 011120121 november 2012
SBTNO advies werving, selectie benoeming interim directeur Refineria di Korsou NV 2410201224 oktober 2012
SBTNO advies werving en selectieprocedure en profielschets benoeming tweede Directeur SELIKOR 2012 55824 2310201223 oktober 2012
SBTNO advies benoeming bestuurslid Sedreko 2012 55463 2409201224 september 2012
SBTNO advies vergoeding Raad van Commissarissen UTS 2012 020937 1909201219 september 2012
SBTNO advies voordracht benoeming bestuurslid Stichting Innovatie Centrum Curaçao (ICC) 2012 26199 070820127 augustus 2012
SBTNO advies m.b.t. uitblijven motivering benoeming directeur SSC 2012 041302 2307201223 juli 2012
Rappel SBTNO advies m.b.t. uitblijven motivering benoeming directeur SSC 2012 041302 23072012 2012 041302 1508201223 juli 2012
SBTNO advies inzake voordracht bestuurslid tevens voorzitter Fundason pa Planifikason di Idioma (FPI) en Fundashon Material pa Skol (FMS) 2012 035062 1207201212 juli 2012
SBTNO advies inzake benoeming bestuurslid bestuur Fundashon Tayer Soshal 2012 026117 1406201214 juni 2012
SBTNO advies inzake benoeming bestuurslid bestuur Stichting Kadaster en Openbare Registers Curaçao 2012 026119 1306201213 juni 2012
Scroll naar boven