Welkom op de site van

Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten

Adviseur Corporate Governance

ORGANISATIE

SBTNO
ADVISEUR CORPORATE GOVERNANCE

De Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (“SBTNO”) is op 16 januari 2012 bij notariële akte opgericht als een onafhankelijk advies- en toezichtorgaan dat de overheid gevraagd en ongevraagd advies geeft en toezicht houdt op verschillende gebieden. 

SBTNO heeft in haar hoedanigheid als adviseur corporate governance in het jaar 2022 ruim 60 stukken gepubliceerd op haar website, waarbij menig advies dan wel publicatie betrekking had op meerdere meldingen. Het ging om in totaal ruim 76 meldingen waarover individueel dan wel gezamenlijk advies is uitgebracht. Een nadere uiteenzetting van de van de verrichte werkzaamheden en verstrekte adviezen staat in het beknopt verslag Verrichte werkzaamheden/ verstrekte adviezen 2022.

 

Scroll naar boven